Prawo zamówień publicznych

Prawo Zamówień Publicznych jest naszą flagową specjalizacją. Mamy w tej dziedzinie ponad 20-letnie doświadczenie. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, i zapewniamy również pomoc w trakcie procesu realizacji zamówienia.

Prawo Zamówień Publicznych

Kancelaria Prawna Trajdos
to holistyczne rozwiązania prawne
dla Zamawiających i Wykonawców

Profesjonalne doradztwo w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, wsparcie merytoryczne i reprezentacyjne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to nasza specjalizacja. Jako eksperci naszą pomoc oferujemy zarówno na rzecz Zamawiających jak i Wykonawców.

Dobór trybu i warunków udzielania zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

Pomoc prawna w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przy sporządzeniu ogłoszeń, SWZ, umów oraz innych dokumentów

Wsparcie w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej

Profesjonalna pomoc przy badaniu i ocenie ofert Wykonawców

Doradztwo w przypadku problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia , w szczególności sporządzanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców do SWZ

Pomoc w ocenie ryzyka prawnego, i w badaniu złożonych wniosków i ofert

Weryfikacja dokumentów w postępowaniu pod względem formalnoprawnym

Reprezentowanie Zamawiającego przed organami kontroli zamówień publicznych , reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi

Analiza dokumentacji opublikowanej przez zamawiającego w celu złożenia oferty lub wniesienia środków odwoławczych

Opracowywanie pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia

Wsparcie w przygotowywaniu ofert przetargowych

Profesjonalna obsługa procedury odwoławczej obejmującą przygotowanie środków prawnych (odwołania, skargi) oraz reprezentację klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również sądami powszechnymi

Przygotowywanie wniosków, pism, wyjaśnień oraz uzupełnień przedkładanych na wezwanie zamawiającego

Reprezentacja Wykonawców podczas negocjacji czy mediacji z Zamawiającym

Przygotowywanie projektów umów z podwykonawcami oraz konsorcjami

Bieżące konsultacje telefoniczne i mailowe

Dorota Krajewska-Trajdos

Dorota Krajewska - Trajdos

Radca Prawny

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych. Wykładam na studiach podyplomowych z zamówień publicznych, licznych szkoleniach i warsztatach dla Zamawiających oraz Wykonawców. Jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Zespołu Roboczego ds. Zamówień Publicznych przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Umów konsultację

dorota.trajdos@kancelariatrajdos.pl
tel. +48 600 79 33 79

Umów konsultację. Wspólnie rozwiążemy Twoją sprawę.

Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać Twój problem. Nie zwlekaj i napisz, jak możemy Ci pomóc.

Dorota Krajewska-Trajdos

Dorota Krajewska - Trajdos

dorota.trajdos@kancelariatrajdos.pl
tel. 600 79 33 79

Paweł Trajdos

Paweł Trajdos

pawel.trajdos@kancelariatrajdos.pl
tel. 608 286 815