Poznaj naszą kancelarię

Kancelaria Prawna Dorota Krajewska – Trajdos & Paweł Trajdos powstała w 2004 r. W tym czasie udało się nam zebrać niebagatelną ilość doświadczenia zawodowego, które na co dzień służy nam w udzielaniu wsparcia klientom indywidualnym, jak i biznesowym.

Kancelaria Trajdos Siedziba

Nasz zespół

Dorota Krajewska-Trajdos

Dorota Krajewska - Trajdos

Radca Prawny

Umów konsultację

dorota.trajdos@kancelariatrajdos.pl
tel. +48 600 79 33 79

Specjalizacje:

Doświadczenie:

Ukończyła aplikację sądową w 1999 roku i aplikację radcowską w 2004 roku.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Od 2004 roku prowadzi własną kancelarię prawną w Radomsku.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym oraz prawie budowlanym.

Posiada 22 – letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych – początkowo jako kierownik referatu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta w Radomsku, a od 2004 roku w ramach prowadzonej Kancelarii. Obsługuje liczne jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.

W swojej karierze wielokrotnie reprezentowała Zamawiających i Wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi.

Autorka publikacji prasowych m.in. w Gazecie Prawnej, Zamówienia Publiczne Doradca oraz innych czasopismach branżowych. 

Wykładowca studiów podyplomowych z prawa zamówień publicznych i licznych szkoleń oraz warsztatów dla Zamawiających i Wykonawców.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Ukończyła Studium Podstawowej Szkoły Trenera Biznesu i Szkołę Negocjatora Moderator we Wrocławiu oraz Akademię Szkoleń online Moderator.

Paweł Trajdos

Paweł Trajdos

Radca Prawny

Umów konsultację

pawel.trajdos@kancelariatrajdos.pl
tel. +48 608 28 68 15

Specjalizacje:

Doświadczenie:

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi i Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku. Od 2009 roku prowadzi własną kancelarię prawną w Radomsku.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ochronie danych osobowych oraz dostępie do informacji publicznej.

Od 2010 roku obsługuje jednostki administracji rządowej. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu Zamawiających i Wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Prowadzący szkolenia  dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu procedury administracyjnej, procedury związanej z dostępem do informacji publicznej, wnoszenia i rozstrzygania skarg, wniosków oraz petycji.

Nina Trajdos

Nina Trajdos

PRAWNIK

Umów konsultację

nina.trajdos@kancelariatrajdos.pl
tel. +48 737 74 83 30

Specjalizacje:

Doświadczenie:

Ukończyła studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także kulturoznawstwo ze specjalizacją Kultura Dalekiego Wschodu z językiem japońskim, również na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Wyższej Szkole  Bankowej w Poznaniu – Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie.

Od 2023 r. aplikantka w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Specjalizuje się w Prawie zamówień publicznych.

Pracuje i doradza w zakresie zamówień publicznych od prawie 4 lat Zamawiającym jak i Wykonawcom.

Włada językiem angielskim w specjalności Business English na poziomie B2 oraz językiem japońskim w stopniu średnio-zaawansowanym.

Nasze osiągnięcia

Projekty Europejskie

Udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Reprezentacja przed KIO

Reprezentowanie strony przed Krajową Izbą Odwoławczą w jednych z największych w Polsce postępowaniach przetargowych realizowanych w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu Współpracy.

Reprezentacja podmiotu przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie obiektu sportowo – rekreacyjnego „Park Wodny” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 45.

Reprezentacja przed Prokuratorią Generalną

Reprezentowanie strony w postępowaniu mediacyjnym przed Prokuratorią Generalną powstałym w wyniku sporu na tle wykonania umowy o zamówienie publiczne wraz z zawarciem ugody.

Pomoc w postępowaniu przetargowym

Pomoc prawna wykonawcy w złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym , pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa - Północ w Częstochowie. Wartość umowy ponad 100 mln zł.

Obsługa prawna inwestycji

Kompleksowa obsługa prawna inwestycji m. in w ramach działań Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji związanej z zaprojektowaniem i wykonaniem robót remontowo-budowlanych nieruchomości mieszczącej się w Katowicach w zakresie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy oraz prawidłowości realizacji inwestycji pod kątem Prawa budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych.

Jesteśmy członkami
Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej
w Radomsku

Zespół Kancelarii Prawnej Dorota Krajewska – Trajdos & Paweł Trajdos należy do członków Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku, która aktywnie wspiera rozwój sektora MŚP w tym regionie. Prezesem RIPH jest Dorota Krajewska – Trajdos.

Dowiedz się więcej o misji RIPH.

Jesteśmy partnerem Społecznej Akademii Nauk

Kancelaria Prawna Dorota Krajewska-Trajdos & Paweł Trajdos nawiązała współpracę z Społeczną Akademia Nauk.

Na mocy podpisanego porozumienia o współpracy obie strony będą współdziałały w zakresie m.in. organizowania praktyk oraz staży dla studentów SAN, konsultowania programów kształcenia na wybranych kierunkach studiów, tworzenia nowych kierunków studiów podyplomowych, organizowania wspólnych przedsięwzięć biznesowych, kulturalnych i społecznych w dziedzinach zarządzania, zamówień publicznych, administracji, prawa, marketingu, a także opracowywania opinii i ocen projektów rozwojowych, inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Dowiedz się więcej o naszej współpracy.

Umów konsultację.
Wspólnie rozwiążemy Twoją sprawę.

Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać Twój problem. Nie zwlekaj i napisz, jak możemy Ci pomóc.